• Инфрачервени камери:Контакти

Заявки:

Тел.: +359 888 550 170
e-mail: t.mintov@mti-bg.com
Технически консултации и поддръжка:

e-mail: support@mti-bg.com

IRI
Infrared Inspection

© Минтехинвест ООД
Заявки:
Тел.: +359 88 8550 170 e-mail: t.mintov@mti-bg.com
Технически консултации и поддръжка: e-mail: support@mti-bg.com

Web-desing by
@lvis