• Инфрачервени камери:Галерия Teрмовизионни снимки от бита с коментари

Термоизображения (IR):

Неправилно проектирана изолация Снимка 1.
Неправилно проектирана изолация. Голямо количество топлина се губи от прилежащата неизолирана повърхност. На места изолацията е компрометирана от проникнала влага (некачествено изпълнение).
 Компрометирана изолация - некачествено изпълнение Снимка 2.
На места изолацията е компрометирана от проникнала влага (некачествено изпълнение).
Сравнение на топлозагубите - стъклена фасада и конвенционално  строителство Снимка 3.
Сравнение на топлозагубите стъклена фасада (ляво) и конвенционално строителство с топлоизолация (дясно). Външната температура на стъклената фасада (Sp4) e +1°C, а на тухлената фасада (Sp2) -11°С, при температура на въздуха -12°С.
Катедрален храм Св. Ал. Невски - външна изолация Снимка 4.
Въпреки, че катедралният храм "Св. Ал. Невски" е без външна изолация, изключително дебелите му стени изпълняват и тази роля. Външната температура на стената е -12°С, при температура на въздуха -12°С.
Кучето - топло и студено Снимка 5.
Най-топлото място на кучето са очите, а най-студеното- носът.
Температурни аномалии при частична изолация Снимка 6.
Температурни аномалии при частична изолация на старо строителство.
Добре изпълнена цялостна външна изолация Снимка 7.
Добре изпълнена цялостна външна изолация, без температурни аномалии, сочещи дефекти от неправилно изпълнение.
Некачествено изпълнение на PVC дограма Снимка 8.
Некачествено изпълнение на PVC дограма.
Топлинни мостове при ново строителство Снимка 9.
Топлинни мостове при ново строителство.
IRI
Infrared Inspection

© Минтехинвест ООД
Заявки:
Тел.: +359 88 8550 170 e-mail: t.mintov@mti-bg.com
Технически консултации и поддръжка: e-mail: support@mti-bg.com

Web-desing by
@lvis