• Инфрачервени камери:Галерия Teрмовизионни снимки от индустрията с коментари

Смесени изображения:

Повредена топлоизолация Снимка 1.
Повредена топлоизолация.
Термовизионно обследване на топлинна изолация Снимка 2.
Охладителни кули.
Термовизионно обследване на топлинна изолация.
Измерване на ниво на течности в цистерни Снимка 3.
Измерване на ниво на течности в цистерни.
Компрометирана топлоизолация Снимка 4.
Компрометирана топлоизолация.
Топлинни загуби, дължащи се на неадекватна топлоизолация Снимка 5.
Топлинни загуби, дължащи се на неадекватна топлоизолация.
IR инспекция на огнеупорите на комин на пещ Снимка 6.
IR инспекция на огнеупорите на комин на пещ.
Термовизионната камера позволява инспектирането на високоволтови далекопроводи от безопасно разстояние, увеличавайки сигурността на персонала Снимка 7.
Термовизионната камера позволява инспектирането на високоволтови далекопроводи от безопасно разстояние, увеличавайки сигурността на персонала.
Прегрели електрически връзки Снимка 8.
Прегрели електрически връзки.
Горещата област показва късо съединение, потенциална причина за пожар Снимка 9.
Горещата област показва късо съединение, потенциална причина за пожар.
Прегряла ролка Снимка 10.
Прегряла ролка.
Прегрял лагер Снимка 11.
Прегрял лагер.
Инфрачервеното изображение показва нормално работещ електродвигател Снимка 12.
Инфрачервеното изображение показва нормално работещ електродвигател.
Електродвигател - прегрял лагер Снимка 13.
Електродвигател. Прегрял лагер.
Електродвигател - прегряла статорна намотка Снимка 14.
Електродвигател. Прегряла статорна намотка.
Термографското обследване показа над 150 проблемни зони в този паропровод Снимка 15.
Термографското обследване показа над 150 проблемни зони в този паропровод.
Загуба на топлина, дължаща се на компрометирана изолация Снимка 16.
Загуба на топлина, дължаща се на компрометирана изолация.
Топлинни аномалии, дължащи се на нееднородна изолация Снимка 17.
Топлинни аномалии, дължащи се на нееднородна изолация.
Локализиран пробив на тръбопровод за топла вода Снимка 18.
Локализиран пробив на тръбопровод за топла вода. Инфрачервено изображение.
Подовото отопление става видимо с помощта на инфрачервената диагностика Снимка 19.
Подовото отопление става видимо с помощта на инфрачервената диагностика.
Термовизионните камери могат да локализират горещите зони (топлинни аномалии), което предпазва от аварии по-навременно от визуалната инспекция - това позволява стоманодобивната кофа да бъде навременно ремонтирана Снимка 20.
Термовизионните камери могат да локализират горещите зони (топлинни аномалии), което предпазва от аварии по-навременно от визуалната инспекция. Това позволява стоманодобивната кофа да бъде навременно ремонтирана.
Термографско обследване на парен котел Снимка 21.
Термографско обследване на парен котел.
Термовизионно обследване на въртяща пещ, част от ежеседмичен контрол за състоянието на футеровката Снимка 22.
Термовизионно обследване на въртяща пещ, част от ежеседмичен контрол за състоянието на футеровката.
Термографско обследване на чугуновоз-торпедо за течен чугун Снимка 23.
Термографско обследване на чугуновоз-торпедо за течен чугун.
Дефектирал модул на МНРС Снимка 24.
Дефектирал модул на МНРС.
Проблемна изолация на нагревателна пещ Снимка 25.
Проблемна изолация на нагревателна пещ.
Термовизионното изображение показва ясно проблемните зони във футеровката на въртяща пещ Снимка 26.
Термовизионното изображение показва ясно проблемните зони във футеровката на въртяща пещ.
IRI
Infrared Inspection

© Минтехинвест ООД
Заявки:
Тел.: +359 88 8550 170 e-mail: t.mintov@mti-bg.com
Технически консултации и поддръжка: e-mail: support@mti-bg.com

Web-desing by
@lvis