• Инфрачервени камери:За дома

Покупката на ново жилище е една от най-важните стъпки за всеки човек, поради което интелигентният подход е от изключително значение, имайки предвид значителната инвестиция.

Новите жилища не Ви спасяват от проблеми и грешки в строително-монтажните работи. Открийте евентуални проблеми, невидими за невъоръженото око преди да се нанесете, или преди да изтече гаранционния срок. Отстранете ги, или изискайте от продавача да ги отстрани, или намали цената.

Вие ще получите пълен отчет, съдържащ фотографии на обследвания обект във видимия и IR спектър. Фотографиите в отчета са разположени една до друга, което позволява лесно да се идентифицира анализираното място, или обект. Към всяка фотография, съдържаща топлинни аномалии са добавени коментари на евентуалните проблеми и препоръки за отстраняването им. Не се стеснявайте да задавате въпроси, това ще Ви помогне да извлечете максимална полза от обследването и разбиране на процесите и работата на системите в обследвания обект. Операторът ще заснеме всички области и обекти, върху които му обърнете внимание.

Обследването на Вашия дом преди ремонт ще Ви насочи към участъците, на които следва да обърнете особено внимание при полагане на изолация. Обследването след ремонта ще Ви даде информация за качеството на извършените СМР.

Какви проблеми могат да бъдат открити с помощта на термовизионно обследване?
 • Определяне на частични и общи топлинни загуби;
 • Места на образуване на конденз и образуване на плесен;
 • Дефекти на топлоизолацията на прозорци, стени и тавани;
 • Дефекти в работата на отоплителните системи (запушени радиатори, стеснени тръби, проблеми с подово отопление и др.);
 • Потенциални проблеми в електроуреди, проводници и оборудване;
 • Утечки във вентилационни, климатични и хладилни системи;
 • Пропуквания и дефекти на зидарията на димоходи и изолация на енергийни котли;
 • Определяне на разположението на тръби и нагревателни елементи в подове и стени;
 • Място на утечки в тръби, монтирани в подове и стени и др. • IRI
  Infrared Inspection

  © Минтехинвест ООД
  Заявки:
  Тел.: +359 88 8550 170 e-mail: t.mintov@mti-bg.com
  Технически консултации и поддръжка: e-mail: support@mti-bg.com

  Web-desing by
  @lvis